top of page

מהי גישת אדלר?

לקבלת פרטים נוספים על תהליך הדרכת הורים

הדרכת הורים, הצבת גבולות

הגישה של אדלר היא בבסיסה גישת פסיכולוגיה חיובית. אלדר דגל בכך שהאדם אחראי על תוצאות ההתנהגות שלו ומכאן מגיעה החשיבות להדרכת הורים. נרצה לגדל את הדור הבא כילדים עצמאיים, בטוחים בעצמם ובמסוגלות שלהם. 

בהדרכת ההורים נתמקד ביציאת אווירה חיובית בבית, יחסים טובים (לאורך זמן) בין ההורים לילדים.


העקרונות המרכזיים בגישה:
* אווירה משפחתית- כאמור, נרצה לייצר תקשורת טובה בין ההורים לילדיהם (שכמובן מתבססת על התקשורת בין בני הזוג). הילדים מושפעים מאווירה זו ובוחרים מה לאמץ כסט הערכים שלהם.
* עידוד- תשומת לב וחיזוק להתנהגויות חיובית בעקבות כך ירצה הילד לחזק ולשמר התנהגויות אלה והפחתת תשומת הלב להתנהגויות שליליות ומפריעות.

* גבולות- הצבת גבולות מעניקה לילדים בטחון. ידיעה שמישהו דואג להם ושומר עליהם. נרצה להצציב גבולות במקומות שחשובים לנו ולאפשר חופש במקומות אחרים כך שנגדל ילד הבטוח בעצמו וביכולותיו.


*כל תהליך הוא שונה ויייחודי ומותאם למשפחה שלכם באופן מלא.
* התהליך דורש שיתוף פעולה מלא מכם הן בפגישות שלנו והן בעבודה בין לבין במהלך השבוע, בבית. 
bottom of page